ผ้ากันความร้อนสำหรับรองชิ้นงาน

ผ้ากันความร้อน

ผ้ากันความร้อนใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันความร้อน

ผ้ากันความร้อนเฉพาะงานถูกผลิตขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้าที่ไม่สามารถนำผ้ากันความร้อนแบบทั่วไปมาใช้ในงานของตนเองได้ หรือมีความต้องการใช้ผ้ากันความร้อนที่มีคุณสมบัติเฉพาะงานอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมา

Bookmark the permalink.

Leave a Reply