ผ้ากันไฟงานเจียรตัด

  • ผ้ากันไฟงานเจียรตัดเหล็ก

ผ้ากันไฟใช้ในงานเจียร์ตัด หรือ ผ้าทนความร้อน

• Hakamid®, Hakanit®
เป็นสินค้าที่ผลิตหรือทอขึ้นมาจากเส้นใยอรามิด หรือถักทอร่วมกับเส้นใยอื่นได้ๆตามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า ส่วนใหญ่ใช้กับอุณหภูมิไม่เกิน 350°C

แม้ว่าผ้ากันไฟสำหรับงานเจียรตัดจะมีอุณหภูมิไม่สูงเหมือนงานเป่าเหล็กตัดเหล็ก แต่หากเลือกผ้าที่มีความบางเกินไปหรือกันประกายไฟ (splash) จากการเจียรตัดไม่ได้ และประกายไฟไปสัมผัสกับน้ำมันหรือสารไวไฟในบริเวณที่ทำงาน ก็อาจส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องอัคคีภัยใหญ่โตได้ บจก.นิวเทค อินซูเลชั่น จึงขอให้ข้อแนะนำในการเลือกใช้ผ้ากันไฟสำหรับงานเจียรตัด ไว้โดยสังเขปดังนี้

ผ้ากันไฟที่ใช้ต้องไม่ลามไฟ

ผู้ใช้ต้องแน่ใจหรือหรือขอข้อมูลจากผู้ขายจนแน่ชัดว่า ผ้ากันไฟที่นำมาใช้ในงานเจียรโลหะนั้นไม่ใช่ผ้าฝ้ายหรือผ้าสังเคราะห์ที่จะลุกติดไฟได้เมื่อโดนสะเก็ดไฟ วิธีทดสอบอย่างง่ายในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าผ้ากันไฟที่ใช้อยู่นั้นกันสะเก็ดไฟได้จริงหรือไม่ ให้ใช้ไฟแช็คลนไปที่ผ้าโดยตรง หากพบว่าผ้านั้นมีการหดตัว (มีส่วนผสมของพลาสติค) หรือลุกติดไฟ (มีส่วนผสมของฝ้าย) แสดงว่าผ้านั้นไม่มีคุณสมบัติกันการลามไฟ

ผ้ากันไฟต้องมีความหนาขั้นต่ำ

ผ้าใยแก้วสำหรับงานบางประเภทที่ไม่ใช่งานกันสะเก็ดไฟ เช่น ผ้าใยแก้วสำหรับห่อวัสดุฉนวนกันเสียงหรือสำหรับทำผ้าเทปพันสายไฟเบอร์ออพติค จะมีความหนาประมาณ 0.12-0.18 mm (หนาประมาณกระดาษ A4) แม้จะไม่ลามไฟ แต่ด้วยความหนาที่น้อยเกินไป จะทำให้ผ้าเกิดการทะลุฉีกขาดได้ง่ายมาก แม้จากการใช้งานที่ไม่โดนสะเก็ดไฟ ด้วยโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงของตัวผ้าเองที่ไม่ได้ถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อกันประกายไฟอยู่แล้ว ความหนาขั้นต่ำของผ้ากันไฟสำหรับงานเจียรจึงควรหนาไม่น้อยกว่า 0.40 mm

ผ้ากันไฟต้องไม่มีน้ำหนักมากเกินไป

สำหรับงานเจียรนั้นจะใช้ผ้ากันไฟไปขึงในแนวตั้งเป็นลักษณะม่านโดยส่วนใหญ่ หากผ้าที่เลือกใช้มีน้ำหนักมากเกินไป (เกินกว่า 500 กรัม/ตร.ม.) อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผ้าหรือโครงม่านเวลาทำงาน เพราะผ้าที่หนักประมาณ 500 กรัม/ตร.ม. เมื่อตัดเย็บเป็นผืนขนาด 1×2 เมตร ก็จะมีน้ำหนักต่อผืนราว 1.0-1.5 กิโลกรัมเท่านั้นเอง ผู้ใช้สามารถคำนวณน้ำหนักต่อผืนของผ้ากันไฟเองได้ โดยดูจาก TDS (Technical Data Sheet) ของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะบอกน้ำหนักผ้ามาเป็น กรัม/ตร.ม. อยู่แล้ว

Comments are closed.