ผ้ากันสะเก็ดไฟเชื่อม

ผ้ากันสะเก็ดไฟงานเชื่อม

ป้องกันสะเก็ดไฟงานเชื่อมเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟ

ตัดเย็บจากผ้าใยแก้ว, ผ้าซิลิก้า, ผ้าโปลีเอสเตอร์เคลือบสารกันไฟ และผ้าสังเคราะห์พิเศษอื่นๆ
expansion joint, expansion-jointวัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก

Bookmark the permalink.

Leave a Reply