ติดต่อ นิวเทค อินซูเลชั่น

NEWTECH INSULATION CO., LTD.

ที่ตั้ง : 1/295 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ :  0-2583-8035, 098-995-4650 Skype :  newtech.insulation
โทรสาร :  0-2583-8034 Line@ :  @newtechinsulation
อีเมลล์ :    contact@newtechinsulation.com facebook : facebook.com/newtechinsulation

    


แผนที่ บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด

newtechinsulation


เพื่อความสะดวก สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งข้อมูลสอบถามได้ทันที

  ชื่อ-นามสกุล ของคุณ (ต้องการ)

  เบอร์โทรของคุณ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  ที่อยู่/บริษัทของคุณที่ติดต่อได้

  สิ่งที่ต้องการสอบถามกับทางบริษัทฯ หรือต้องการ Leaflet เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่คุณสนใจ เช่น ฉนวนกันเสียงอาคาร ,ฉนวนกันเสียงเครื่องจักร ระบุมาได้ครับ ทางเรายินดีจะส่งให้ทางอีเมลล์กลับไปให้ครับ

  Comments are closed.